نقد و بررسی Trojan Killer Portable (2022)

I never thought my PC would need any alternative security solution. I believe my current protection plan with McAfee could provide me with the necessary defense. بنابراین, when my Toshiba laptop got seriously messed up, searching for a...

بررسی حذف تروجان لواریس 2022

“به تازگی, ویندوز من 10 رایانه شخصی کاملاً جدیدی که در BestBuy خریدم به بدافزار سرسختی آلوده شدم که به طور تصادفی پنجره های بازشوی ناخواسته را برای هزاران وب سایت ایجاد می کرد که هرگز قصد بازدید از آنها را نداشتم.. I could never expect that simply...