مرورگر چیست?

رباینده مرورگر نوعی PUP است (برنامه ناخواسته بالقوه) که تنظیمات مهم مرورگر را بدون رضایت یا اجازه کاربر اصلاح می کند.

ربایندگان مرورگر مشکلاتی را برای اکثر مرورگرهای امروزی نشان می دهد. مهم است بدانید که مرورگرها اغلب به دلیل بسته‌بندی برنامه‌های رایگان دانلود شده از طریق منابع مختلف دانلود نرم‌افزار رایگان، ربوده می‌شوند..

ربایندگان مرورگر اصلاحات غیر مجاز زیر را اجرا کنید:

  • تغییر خانه پیش فرض (استارت آپ) صفحه;
  • اصلاح پارامترهای پیش فرض موتور جستجو;
  • تغییر مقدار برگه جدید.

خاص بودن خیلی ها ربایندگان مرورگر توانایی آنها برای کنترل پارامترهای مهم سیستم بدون اجازه دادن به کاربران به طور دستی تنظیمات را به مقادیر اولیه برگردانند. این بخش دستورالعمل های دقیقی را در مورد بازگرداندن مرورگرهای شما به پارامترهای تعریف شده توسط کاربر ارائه می دهد.