Правила и условия

Моля, прочетете тези Условия за ползване (“Условия”, “Условия за ползване”) внимателно, преди да използвате уебсайта MyPC.Guru (на “Обслужване”) управляван от mypc.guru (“нас”, “ние”, или “нашият”).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристиките и функционалността са и ще останат изключителна собственост на mypc.guru и неговите лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от mypc.guru.

mypc.guru няма контрол върху, и не носи отговорност за, съдържанието, политики за поверителност, или практики на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това вие потвърждавате и се съгласявате, че mypc.guru няма да носи отговорност, пряко или косвено, за всякакви щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Силно ви съветваме да прочетете условията и правилата за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Съединените щати, без да се вземат предвид техните разпоредби за конфликт на закони.

Нашата невъзможност да наложим някое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако която и да е разпоредба от тези Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата услуга, и замени и замени всички предишни споразумения, които може да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да променяте или заменяте тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим поне 30 дни предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Като продължите да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, Моля те свържете се с нас.